top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Logo Groninger Groeifonds

logo en voorbeeld toepassingen stijl

Ontwikkeling logo voor het Groninger Groeifonds.
Het doel van het Groninger Groeifonds is: Ondernemers uit Noord- en Midden-­Groningen financieel ondersteunen bij: het starten, groeien, uitbreiden of innoveren van hun onderneming.

Concept
Het beeldelement van het logo is een ­visualisatie van een groeicurve. Deze groeicurve wordt ­ge­combineerd met twee abstracte blokjes, die ook groeien, en samen vormen de onderdelen de letter F.

bottom of page