top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Logo Zelf weer aan het stuur

ontwerp: logo, stijl en middelen

Aan dit's werd de volgende vraag gesteld:
Ontwikkel een positief beeldmerk dat alle ­partners van het armoedepact kunnen gebruiken bij het onderwerp armoede / armoedepreventie in Aa en Hunze.

dit's bedacht het concept ZO! Hieronder lees je een korte toelichting:
Het doel is: om de doelgroep zelf weer aan aan het stuur te zetten. Aan de partners van het armoedepact de taak om de mensen weer in beweging te krijgen en ze met passende hulp ­op weg te helpen. Zodat ze zelf weer de controle krijgen en het zelf kunnen gaan doen, want dat geeft een fijn gevoel en dat is: ZO fijn!
De Z is een verwijzing naar Zelf en de O staat symbool voor het stuur.

bottom of page