top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Logo Goedvoorjelijf

ontwerp logo, huisstijl en huisstijlmiddelen

Milou van Goedvoorjelijf vroeg mij om een logo voor haar bedrijf te ontwikkelen. Het logo moest passen bij het logo van SvEnergy training, een logo dat tevens door dit's ontworpen is.
Waar SvEnergy training zich hoofdzakelijk richt op sport en bewegen, gaat het bij Goedvoorjelijf om de juiste voeding. Dit vraagt om een ander kleurenpallet, een pallet van zachte kleuren die passen bij voeding en in balans zijn met je lichaam. Beide bedrijven kunnen elkaar perfect aanvullen met hun diensen en daardoor een heel brede doelgroep aanspreken. De verbinding tussen beide bedrijven zit hem in de stijl van het logo, de kleuren zorgen voor de sfeer en het juiste gevoel.

bottom of page