top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Bouwborden Woonwijk Nooitgedacht

ontwerp, opmaak en drukwerkbegeleiding bouwborden

In opdracht van gemeente Aa en Hunze heeft dit's verschillende bouwborden ontworpen voor Woonwijk Nooitgedacht. Borden om kavels die in de verkoop zijn onder de aandacht te brengen, maar ook borden die je welkom heten en je meteen de sfeer van de woonwijk laten zien.

bottom of page